Metso Minerals

En global leverandør av teknologi til prosess industrien, konstruksjon-, papir-, olje- og gassindustrien mm.

Metso holder til i 2. etg i fløy D

Kontaktperson: Gunnar Kittelsen
Hjemmeside
Tlf: 908 54 245