NYHETER

Nytt passkontor har åpnet i Rådmann Sirasvei 4 !

Vi gleder oss stort over Politiet som ny leietaker i Rådmann Sirasvei 4.

Velkommen til nye ansatte og besøkende!


Velkommen til ny leietaker i Tune Senter !


CentPro AS har flyttet inn i nyoppussede lokaler i Tune Senters C - fløy.

Vi gleder oss til mange års samarbeid!


Ny leietaker i Rådmann Sirasvei 2 !


Velkommen til en av landets beste revisorer - BDO.

BDO holder til i Rådmann Sirasvei 2 - 4 etasje.


Fortsatt noe ledige lokaler i Tune Senter, Rådmann Sirasvei 1.


Ta kontakt for mer informasjon >>